resim_edited.png

CV

EĞITIM, İŞ VE SERTIFIKALAR

 

Bağımsız Danışman, Mentor, Hızlı Okuma

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ


Adı Soyadı: AHMET ÖZHAN SUCU


Doğum Tarihi: 01.01.1984


Düzenlenleme Tarihi: 20.03.2021


Tel. Nu: 5558359541


Email: a.ozhan19@gmail.comÖğrenim Durumu:


Lisans

Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Erzurum Atatürk Üniversitesi 2003- 2008

Derece /Bölüm/Program/ Üniversite

Yıl/ Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Çorum Hitit Üniversitesi

2012- 2016

Yüksek Lisans

Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Eski Türk Edebiyatı Eğitimi

Ankara Gazi Üniversitesi

2010- 2012

Doktora

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Abd.

Kırıkkale Üniversitesi

2012-2020


SINAVLAR

İngilizce : KPDS 64

ALES     : 89


Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

1. Mesnevilerin edebiyat eğitiminde değer aktarım aracı olarak kullanılması / Using of Mesnevis as a means of value transferring in literature education (2012) Danışman:  Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Firdevsî-i Rûmî’nin Süleyman-nâme Adlı Eseri (67-68. Cilt) İnceleme-Metin-Dizin-Kritik / PROF. DR. AYSUN SUNGURHAN


Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğrt.

Maltepe Eğitim Kurumu (Türk Dili ve Edebiyatı,Yks)/Ankara

2009-2011

Arş.Gör.

Türk Dili ve Edebiyatı Hitit Üniversitesi/ Çorum

2012-2017

Öğrt.

Yargı Akademi (Eski Türk Edebiyatı Alan) Kpss/ Çorum

2013-2014

Öğrt.

Pegem Akademi (Eski Türk Edebiyatı Alan) Kpss/ Çorum

2014-2015

Öğrt.

İhtiyaç Akademi (Türk Halk Edebiyatı Alan) Kpss/ Çorum

2015-2016

İdareci

Somuncu Baba Özel Öğretim Kursu / Aksaray

2017-2018

Öğrt.

Usem Akademi (Türk Dili ve Edebiyatı)/ Aksaray

2019-2020

Öğrt.

En Doğru Tercih Dersanesi (TDE)/ Aksaray

2020-2021


Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizinleri ve İşlevsel Sözlüğü / Gazi Üniversitesi / Araştırmacı.

 2. 1. Uluslararası Türk Dünyası ve Türk Toplulukları Kurultayı proje Yürütücüsü (2008) ErzurumKomisyon Çalışmaları


 1. İranlı Türk Aşıkları ve Milli Kimlik Kitabının Hazırlanması (Yayın Kurulu üyeliği)

 2. Sözden Dizeye Çorum Şiir Antolojisi kitabı (Yayın Kurulu üyeliği)


Yayın Kurulu Üyeliği

NAZLI Atiye, SUCU Ahmet Özhan(2014) Sözden Dizeye Çorum Şiiri (Çorum Şiir Antolojosi), Çorum: İl Kültür Müdürlüğü Yayınları.Bilimsel Toplantı Düzenleme / Bilimsel Seçici Kurul Üyelikleri Uluslararası Seminer / Panel/Sempozyum

SUCU, Ahmet Özhan (2014), 14.yy. Mesnevilerinde İlim ve Ahlaka Verilen Önem, 6. Uluslararsı Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Moldova/Komrat.


ESERLER


A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. 14.    YÜZYIL    MESNEVİLERİNDE   İLİM    VE    AHLAKA    VERİLEN    ÖNEM

http://dx.doi.org/10.17218/husbed.91130 http://dx.doi.org/10.17218/husbed.91130


A2. Sucu, A . (2020). HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA YAZILI KAYNAK OLARAK SÜLEYMAN-NÂME . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 123-144 . https://doi.org/10.38122/ased.694789


A3. Sucu Ahmet Özhan (2008), “İran Kum Türklerinden Süleyman Nurullahi’nin Hayatı Sanatı ve “Söz Bazarı” adlı eserinin Metin çeviri- Tahlili”  Erzurum


B.Uluslararası    bilimsel    toplantılarda    sunulan    ve    bildiri    kitabında    basılan bildiriler:

B1. ÇORUMLU DERGİSİNDE EŞREF ERTEKİNİN YAPMIŞ OLDUĞU “CÖNKLERDEN DERLEMELER”                        ÜZERİNE      BİR                                                 İNCELEME              [PDF]

http://cdn.hitit.edu.tr/hitit/files/70900_1610142055705.pdf


B2.  SUCU AHMET ÖZHAN (2012) “ HACE MUHAMMED LUTFÎ’NİN ESERLERİNDE SES VE AHENGE DAYALI SANATLAR” ULUSLARARASI HACE MUHAMMED LUTFÎ BİLDİRİ KİTABI, SYF. 50

B3. SUCU AHMET ÖZHAN (2013) “NEŞET ERTAŞ’IN ŞİİRLERİNDE TASAVVUFİ MANADA İNSAN I KAMİL MODELİ” ULUSLARARASI NEŞET ERTAŞ BİLDİRİ KİTABI SYF. 63

B4. SUCU AHMET ÖZHAN ,  DİVAN ŞİİRİ VE HALK ŞİİRİNDE SEMAİLERE FARKLI BİR BAKIŞ ANKARA (YAYIM AŞAMASINDA)


Kitaplar

 • GELENEKTE “ZAMAN” I KARŞILAMAK: BAKİ’NİN ŞİİR DÜNYASINDA SEVİNÇ VE HÜZÜN BAĞLAMINDA ZAMAN ALGISI  (Kitap Bölümü)

 • Kafkasyalı, Ali (2008) “İran Türk Aşıkları ve Milli Kimlik” kitabı Yayın Kurulu ve Metin çevirisi (Erzurum)

 • Çorum Valiliğinin Hazırladığı Çorum Halk Aşıkları ve Ozanları Yayın Kurulu Görevi.


Tebliğ Sunulan Sempozyum ve Kongreler


 • 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 2012  (Saray Bosna)

 • 1. Uluslararası Hace Muhammed Lutfî  Sempozyumu 2012 (Erzurum)

 • 1. Uluslararası Neşet Ertaş Sempozyumu 2012 (Kırşehir)


 • Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2014 (Moldova-Komrat)


 • Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu 2016 (Çorum)